DEPREM DEĞİL ÇÜRÜK BİNA ÖLDÜRÜR...

İşte laboratuvarımız bu amaçla TS EN 17025 esaslarına göre kurulmuş ve uluslar arası geçerliliği olan ISO 9001-2000 standardını da alarak kalite politikamız ve kalite hedeflerimiz doğrultusunda sizlere hizmet vermektir.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanuna ilişkin “Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” gereğince kurulmuş olan laboratuvarımız T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın verdiği 39 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmamız, kurulusundan itibaren üstlenmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle gerçekleştirmekte olduğu muayene ve deneylerde tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirliğinden taviz vermeden kalitenin sürekliliğini hedeflemiştir.