LABORATUVAR
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde Yapı Test Laboratuvarı tarafından verilen hizmetler:

Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini;

Beton dökümünüz esnasında Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; Kıvam (Slump) Deneyi Yapılması, Taze Beton Numunelerinin Alınması, Laboratuvarımıza Nakledilmesi, Standardına uygun Kür, vb. işlemlerden geçirilmesi, Bütün Muayeneleri, Basınç Dayanımı Deneyinin Yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi,

Beton Çelik Çubuk Deneyleri;

Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; Her çaptaki demir için Standardına uygun şekilde ve gerekli sayıda Beton Çelik Çubuk numunelerinin alınması, Kütle, Boyut, Çap Muayenelerinin, Akma ve Çekme Mukavemetleri ile Uzama Yüzde Oranının Tayini Deneylerinin Yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi

Beton Çelik Hasır Deneyleri;

Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; Her tipteki Çelik Hasır için Standardına uygun şekilde, Beton Çelik Hasır numuneleri alınması, Kütle, Boyut, Çap Muayeneleri, Akma ve Çekme Mukavemeti, Uzama Yüzde Oranının Tayini, Düğüm Noktası Kaynağının Kopma Dayanımı Deneylerinin Yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi,

Karot Numunesi Basınç Dayanımı Tayini;

Taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek şekilde, donatıların yeri tespit edilerek, Laboratuvar Denetçisi gözetiminde, Teknisyenlerimiz tarafından; Sertleşmiş Beton Numunelerinin (Karot) Standardına uygun alınması, Karot örneklerinin Kesme, Başlıklama işlemleri, Basınç Dayanımı Deneyinin Yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi,

Test Çekici ile Beton Yüzey Sertligi Dayanimi Tayini;

Beton Yüzey Sertliği yoluyla yaklaşık Beton Dayanımının Tespiti, (Schmidt Hammer) Test Çekici ile Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından Yüzey Sertliği Dayanımı Tayini Deneyi yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi,

Röntgen Cihazı ile Donatı Tespiti;

Beton içerisindeki donatıların Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; tahribatsız yöntemle röntgen cihazı ile hassas olarak Çap, Donatı Aralığı, Donatı Derinliği, Pas Payı tespitlerinin yapılması, Donatı Tespit Raporlarının Düzenlenmesi,

 

,